ประธานาธิบดี Abdel Fattah al-Sisi ได้แต่งตั้งที่ปรึกษา Adly Adel Fattah Gad Zayed เป็นประธานของ Administrative Prosecution Authority (APA) ตามพระราชกฤษฎีกาประธานาธิบดีฉบับที่ 394/2022

พระราชกฤษฎีกาจะมีผลในวันที่ 1 กันยายน

Zayed เกิดในปี 1952 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัย Ain Shams ในปี 1974 และเข้าร่วม APA ในอีกสองปีต่อมา โดยดำรงตำแหน่งในการพิจารณาคดีต่างๆ

เขาทำงานที่สำนักงาน APA ในเมือง Benha, Alexandria, Tanta และ Shubra El Kheima ซึ่งเขาเป็นประธานสำนักงานเทคนิคของ APA เขาเป็นสมาชิกของสภาอัยการสูงสุด

ALL Credit and original contents thanks to here
Source link

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.