ลูกค้ามากกว่า 2,300,000 รายทั่วฟลอริดาไม่มีอำนาจในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีตาม PowerOutage.us. นั่นคือประมาณ 21% ของลูกค้าที่ติดตามทั้งหมดในรัฐ

สิบสองมณฑลรายงานว่าลูกค้าที่ติดตามมากกว่า 50% ไม่มีอำนาจ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือพื้นที่โดยตรงในเส้นทางของพายุเฮอริเคนเอียนทางตะวันตกเฉียงใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐ

เคาน์ตีที่มีไฟดับมากที่สุดคือลีเคาน์ตี้ ซึ่งรวมถึงฟอร์ตไมเออร์สและเคปคอรัลด้วยลูกค้า 425,717 รายที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ หรือประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ ลูกค้าเกือบทั้งหมดใน DeSoto County ก็ไม่มีไฟฟ้าใช้เช่นกัน

ALL Credit and original contents thanks to here
Source link

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.